... ...
     Lawyer as a social engineer/ Lawyer as a social architects.        นักกฎหมายหมายเสมือนเป็นวิศวกรของสังคม/นักกฎหมายเสมือนเป็นสถาปนิกของสังคม


        Only the painter and lawyer who can change from white to black or black to white        ช่างทาสีและนักกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำ หรือสีดำเป็นสีขาวได้        (เนื่องจากนักกฎหมายเป็นบุคคลที่สามารถใช้ลิ้นพลิกแพลงเรื่องต่างๆได้ตามที่ตนต้องการ เป็นบุคคลที่ไว้ใจไม่ได้ เป็นอันตรายต่อสังคมอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของนักกฎหมายทุกคนที่ต่างมีหน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้กฎหมายทุกคนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และยึดจรรยาบรรณวิชาชีพนิติศาตร์ เพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจ และเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและเคารพด้วย)
        Where the meaning of law is doubtful or ambiguous, the interperetation is preferred which makes it equitable on valid.     เมื่อกฎหมายใดมีข้อความเป็นที่สงสัยหรือคลุมเคลือ พึงตีความในทางที่กฎหมายนั้นมีความเป็นธรรม
        Every person is bound to exercise his rights and fulfill his obligations according to the principle of good faith.        บุคคลจะใช้สิทธิของตนหรือปฏิบัติการชำระหนี้ บุคคลต้องกระทำโดยสุจริต
        Contract must be executed in good faith.        สัญญาต้องได้รับการปฏิบัติโดยสุจริต
        The rigour of the law, untempered by equity is not justice but the denial it.     ความแข็งกระด้างของกฎหมายนั้นไม่ใช่ความยุติธรรม แต่เป็นการปฏิเสธความยุติธรรม        (กฎหมายที่แข็งกระด้างและเคร่งครัดเกินไป จนผู้พิพากษาผู้ใช้กฎหมายนั้นไม่อาจใช้ดุลพินิจได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า เพราะผู้พิพากษาอาจจะต้องตัดสินคดีทั้งๆที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณีอีกฝ่ายก็ได้)
        Injustice arises when equals are treated unequally, and also when unequals are treated equally.     อยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เหมือนกันได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน และในขณะเดียวกัน สิ่งที่แตกต่างกันได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน
        Justice is the Constant and perpetual wish to render everyone his due.        ความยุติธรรม คือ เจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาล ที่จะมอบให้แก่ทุกคนตามที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ
        The law does not sanction the evident abuse of man’s rights        กฎหมายจะไม่นำพาต่อพยายานหลักฐานซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิโดยมิชอบของบุคคล
     The law likes the traveller, must be ready for the morrow. It must be ready for the principle of growth.     กฎหมายเปรียบเสมือนเป็นผู้เดินทางซึ่งจะต้องมีความพร้อมในวันพรุ่งนี้ และจะต้องมีความพร้อมเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวันข้างหน้า
     Law is a craft. It’s craftsmen have selected out and preserved to themselves over the millennia an area of human behavior.        กฎหมายเป็นศิลปวัตถุ ศิลปิน(นักกฎหมาย)เป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกและทะนุถนอมบำรุงรักษากฎหมายเหล่านี้ไว้เป็นเวลาหลายร้อยปี
        The exercise of a right is unlawful, if its purpose can only be to cause damage to another.        การใช้สิทธิที่ไม่ชอบตามกฎหมาย หากวัตถุประสงค์การใช้สิทธินั้นเพียงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
        A honest lawyer must be honest with his client. He must be honest with his opponent. He must be honest with the court, above all he must be honest with himself     นักกฎหมายผู้ซื่อสัตย์จะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกความของเขา เขาจะต้องเป็นธรรมต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เขาจะต้องมีความซื่อตรงต่อศาล และอยู่เหนือสิ่งอื่นใด เขาจะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเขาเอง
        Reason is the soul of law; the reason of law being changed, the law is also changed        เหตุผลคือวิญญาณแห่งกฎหมาย เมื่อเหตุผลของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย
        Thus the sheep and the wolf no longer are clearly defined as black or white, but occupy a broad, gray area.     แกะและหมาป่าไม่จำต้องบ่งบอกว่าเป็นดำหรือขาว แต่อาจจะเป็นสีเทาๆ (การชี้ขาดบางเรื่องว่าดำหรือขาว อาจจะทำได้ยากเพราะมีความสลับซับซ้อนจึงไม่อาจจะชี้ขาดได้ แต่พอจะวินิจฉัยได้ว่ามันน่าจะเป็นสีเทาๆ หรือพอที่จะเดาได้ว่านั้นคืออะไร)
        Legal education at law school is not being spoon fed because spoon feeding in the long run teaches law students nothing.     การศึกษากฎหมายในโรงเรียนกฎหมายจะต้องไม่เป็นแบบป้อน แต่ต้องสอนคิดให้เป็น ทำเป็นอย่างสมบูรณ์ เพราะการป้อนนั้นในระยะยาวเห็นว่าไม่ได้สอนอะไรให้นักกฎหมายเลย
     Law school to day must be engaged not only with the law, but also with ideas from disciplines outside law.     โรงเรียนกฎหมายในปัจจุบันไม่ใช่จะสอนความรู้เฉพาะกฎหมายเท่านั้น แต่จะต้องสอนนักศึกษาให้รู้เกี่ยวกับข้อคิดเห็นในสาขานอกกฎหมาย
        NO law can be unjust     ไม่มีกฎหมายใดที่ไร้ความยุติธรรม
        Law and justice should not be conflicting     กฎหมายกับความยุติธรรมจะต้องไม่ขัดแย้งกัน
        Doing good is justice     การประกอบความดี คือ ความยุติธรรม
     Justice is the spirit of law     ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย
     The law without justice is mockery     กฎหมายที่ปราศจากความยุติธรรมเป็นสิ่งที่น่าขบขัน
        Reason is a sense of justice     เหตุผล คือ สิ่งที่แสดงออกแห่งความยุติธรรม

แหล่งข้อมูลอื่น

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ
  Go to top  

This article is issued from web site Wikiquote. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under "Creative Commons - Attribution - Sharealike" [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the "GNU Free Documentation License" [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages [3] [4] [5] [6] [7]. Web links: [1] [2]